Om kredsen

Pensionist

Her finder du materiale, der vedrører Pensionistklubben

Kære pensionerede kolleger

Mød os - dine ligestillede pensionerede lærere i hele kreds 143 til nogle hyggelige og uformelle sammenkomster. Vi mødes ca. 6 gange i løbet af året – oftest i Resen Sognehus i Resen ved Skive, men også på virksomhedsbesøg og korte og længere udflugter.

Vi hører foredrag, synger, diskuterer, hvad der rører sig omkring os, og udveksler nyheder. Alt sammen under muntre og uformelle former.

Mød op og tag din ægtefælle med - uanset erhverv.