Arbejdsliv

Løn

Din løn afhænger af den lokale forhåndsaftale og de centralt fastsatte løndele